Kamer van Koophandel:  63565439

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg is een onafhankelijke belangenbehartigingsorganisatie voor professionals werkzaam in het complementaire psychosociale werkveld. Ze onderhouden contacten met de zorgverzekeraars, de koepel-organisatie én de politiek. Ze bewaken de kwaliteit van de aangeboden zorg en stelt verplichtingen die de Wkkgz , zodat je als cliënt terecht kan bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg/bescherming-persoonsgegevens-in-wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg

 De stichting ‘Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg’ (afgekort RBCZ) is een organisatie die  een vrije en toegankelijke gezondheidszorg voorstaat, waar kwaliteit van leven en beter worden centraal staan, met oprechte aandacht voor de cliënt.

Daartoe RBCZ werkt aan de stimulering en borging van de kwaliteit van de beroepsbeoefenaar in de complementaire zorg, zodat een cliënt op een integere, verantwoorde en veilige manier wordt behandeld.

Zij zijn een kwaliteitskeurmerk om de cliënt te informeren waar hij, of zij integer, verantwoord en veilig behandeld wordt. En ze zijn een register voor gekwalificeerde therapeuten die geloven in gezondheid in plaats van ziekte.

RBCZ geeft betrouwbare en actuele informatie aan belanghebbenden over de aangesloten beroepsbeoefenaren (BCZ® register-therapeut).

Bovendien werkt RBCZ aan de bevordering van de maatschappelijke erkenning van de bij haar aangesloten beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg in Nederland en binnen Europa.
RBCZ is onder andere aangesloten bij Europese organisaties als Efcam:www.efcam.eu https://rbcz.nu/index.html

 

AVG

Voor alle NFG hulpverleners van toepassing

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) draagt zorg voor een betere bescherming van de privacy van je cliënten. De eerder geldende Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) komt met de invoering van de AVG per 25 mei 2018 te vervallen. Omdat je als hulpverlener met bijzondere persoonsgegevens werkt (zoals gegevens over iemands gezondheid en geestelijke gesteldheid), gelden er binnen de AVG extra strenge eisen. https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/avg